Beleidsplan

– het werk dat de instelling doet:
Stichting Power 4 every1 ontwikkelt projecten die de toegankelijkheid
voor mensen met een functiebeperking bevorderen.
Zie in dit kader:
• Het wekelijks terugkerend internetradioprogramma: Time for Access, waarin onderwerpen aangaande toegankelijkheid aan bod komen, toegespitst op mensen met een beperking. www.timeforaccess.com
• de in de nabije toekomst te organiseren Fluisterdagen, met als doel zowel bezig te zijn met geluid, als mede het realiseren van interpersoonlijk contact. (zie kopje projecten)
– de manier waarop de instelling geld werft:
• werven van fondsen
• sponsoring
• opbrengst uit de nog te organiseren fluisterdagen (zie projecten)
• het op bestelling maken van kaarten die ook voor blinden en slechtzienden leesbaar en te herkennen zijn.
– het beheer van het vermogen van de instelling:
Het vermogen is ondergebracht bij de Penningmeester G. van Stiphout
Het wordt door middel van besluitvorming beheerd door het voltallige bestuur.
– de besteding van het vermogen:
Het vermogen zal worden ingezet ter facilitering van de te ontwikkelen projecten en het dekken van te maken kosten van de bestuursleden en medewerkers binnen de uitvoering van hun functie.

Beloningsbeleid
De bestuursleden en eventuele andere betrokkenen bij de stichting power 4 every1 verrichten hun medewerking belangeloos en ontvangen derhalve geen beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
• augustus 2014 oprichting Stichting Power 4 Every1
• oktober 2014 start en 1e uitzending internet radio programma Time for Access, wekelijks terugkerend.
• in de regel om de 3 maanden bestuursvergadering